Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:  
 
Bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.  
Saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder  
Utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter 
Kurs og opplæring av tillitsvalgte  
Administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet  
 
Cecilie jobber spesielt med regionutvalget (RU), samarbeid med øvrige YS-forbund og den årlige regionkonferansen for tillitsvalgte. 
Cecilie er utdannet med bachelor i ledelse, og har fylt på med flere relevante studiepoeng i årenes løp. 
Cecilie har bakgrunn fra dagligvarebransjen, reiselivet (SAS, Apollo Reiser og Berg-Hansen) og politiet (Namsfogden i Bergen). Cecilie har flere års erfaring som tillitsvalgt lokalt i Vest politidistrikt, samt 3 år som frikjøpt nasjonal nestleder i politiet.  
Cecilie har vært ansatt i Parat siden høsten 2021.