Indianna arbeider med generell juridisk bistand innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

Hun avla sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2021, og har erfaring som juridisk rådgiver hos Forbrukerrådet. Indianna ble ansatt som advokatfullmektig i Parat i 2021.