Thany arbeider med generell juridisk bistand innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

Hun ble utdannet master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2020, og har erfaring fra Jussbuss og som juridisk rådgiver hos Lederne. Thany ble ansatt som advokatfullmektig i Parat i 2021.