Maren har jobbet i Parat siden 2017, med et opphold på 2 år hvor hun jobbet som jurist i Forsvarsbygg. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Grette AS. Maren har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2014, med spesialfag innen individuell og kollektiv arbeidsrett.