Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:  
 
bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.  
saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder  
utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter 
kurs og opplæring av tillitsvalgte  
administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet  
 
Siren jobber spesielt med Regionutvalget, likestilling- og mangfoldsutvalget, og anleggsbransjen.
Siren er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole med master innen innovasjon, organisasjon og ledelse. 2022/2023 er Siren deltidsstudent på BI med tema arbeidsliv og arbeidsrett.
Siren har bakgrunn fra arbeidsgiversiden, hun har jobbet i NHO Finnmark, NHO Troms, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF region nord), Næringsforeningen i Tromsøregion. Hun har også jobbet en periode på Norges Arktiske Universitet som seniorrådgiver.
Siren har vært ansatt i Parat siden 2019.