Anita T. Rosmæl er ansatt som ny rådgiver i region midt.
Hun er i dag ansatt som ergoterapeut ved St. Olavs Hospital i Trondheim og har i de siste 10 årene vært aktiv innen ulike verv, både som tillitsvalgt ved arbeidsplassen og i Norsk Ergoterapeutforbund. 

Som tillitsvalgt ved St. Olavs Hospital har hun vært involvert i medlemssaker av ulik karakter og har i de siste 7 årene hatt hovedansvaret for å forhandle lønn for alle ergoterapeutene ved sykehuset.

Anita er også 2. nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund og har bl.a. hatt medansvar for studentrekruttering.