Jørgen jobber variert på tvers av sektorer, bransjer og problemstillinger med et særlig ansvar for saker relatert til HMSK&R 

bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.
saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder
utadrettet virksomhet, informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter 
kurs og opplæring av tillitsvalgte  

Av formell bakgrunn er Jørgen lærerutdannet og har videre en mastergrad innenfor ledelsesfeltet.

Jørgens arbeidserfaring er variert med bakgrunn innenfor helse, oppvekst, heltidstillitsvalgt og HMS-ledelse.