Ståle Botn er ansatt i region øst. Ståle arbeider særling innenfor informasjon/rådgivning/bistand til tillitsvalgte/medlemmer, opplæring, lokale aktiviteter, medlemsmøter, temadager.

Ståle har erfaring som tillitsvalgt både i privat og offentlig sektor og har fartstid i LO-systemet før han endte opp som tillitsvalgt i Parat fra begynnelsen i 2006. Han har også vært Parat-tillitsvalgt for Oslo og Akershus studentsamskipnad, Thon Hotels og Asker kommune.