Renate har ansvaret for Farmasiforbundets tariffavtaler med Virke og Spekter. Hun har særlig kompetanse og erfaring innenfor apotekbransjen. Hennes fagområder dekker også ferieloven og arbeidsmiljøloven.

Hun har bakgrunn fra Farmasiforbundet, der hun startet som sekretær i 1988. Hun har i Farmasiforbundet hatt ulike stillinger og ansvarsområder, og var før sammenslåingen forhandlingssjef i Farmasiforbundet.

Renate har arbeidsrett og arbeidspsykologi fra universitet i Bergen, samt praktisk lederutvikling fra høgskolen i Buskerud. Renate har jobbet i Parat siden 1. januar 2014