Hun har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og fra Høyskolen i Akershus. Hun har bakgrunn fra finans og forsikringsbransjen og kommer fra Storebrand Livsforsikring. Unn Kristin har vært tillitsvalgt og styremedlem fra Finansforbundet. Hun har over ti års erfaring som tillitsvalgt i privat sektor, og spesialisert seg innenfor arbeidsrett. Har i tillegg tatt coaching og relasjonsledelse. Unn Kristin ble ansatt i Parat i 2013.