Han har særlig kompetanse på spørsmål som gjelder fast eiendom og bistår med rådgivning i «fritt rettsråd»-saker.

Thore har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Levanger, Førde og Oslo. Han har også vært rådgiver i bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet og advokat i Huseiernes Landsforbund.

Han har medvirket til å skrive proposisjonene om ny husleielov og nye borettslover, og har undervist i husleie- og boligrett ved det juridiske fakultetet i Oslo. Thore ble ansatt i Parat i 2013.