Annbjørg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Annbjørg har særlig kompetanse innenfor lov- og avtaleverk for statlig sektor, som hovedavtalen, hovedtariffavtalen og tjenestemannsloven. Hun har også erfaring med omstillinger i offentlig sektor.