Annbjørg er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg grunnfag psykologi. Hun har tidligere jobbet i Justisdepartementet, Luftfartstilsynet og Trygdeetaten. Annbjørg begynte å jobbe i Parat juni 2012.