Monica startet som vikar på medlemsregistret, og jobber nå med kursadministrasjon.
Hun har fagbrev i butikkfaget, og begynte i Parat i 2011.