Odd jobber særskilt med bistand til medlemmer og tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren, NAV og fylkesmannsembetene.

Han har bred arbeidserfaring fra offentlig sektor og organisasjoner. Han har også ansvar for sektor stat og representerer Parat i YS-stats tariffaglige utvalg. Hovedarbeidsområder er knyttet til kollektiv arbeidsrett, avtaleopprettelser og -revisjoner, tariff- og inntektspolitikk.

Odd er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sammenliknende politikk, og har jobbet i Parat siden 2008.