Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sammenliknende politikk, og har ledelsesfag fra NTNU. 
Odd har bred arbeidserfaring fra departement og offentlig forvaltning, og har jobbet i Parat siden 2008.