Han har koordineringsansvaret for organisasjonens arbeid innenfor luftfart og hovedansvaret for flere av avtalene for flygende personell. Hans fagområder dekker også arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, samt avtaleverket i statlig sektor.

Han er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har i tillegg en cand.mag. innenfor statsvitenskap og psykologi. Thore har jobbet i Parat siden 2008.