Sammen med politisk valgt leder og nestleder utgjør generalsekretæren arbeidsutvalget i Parat, hvor organisasjonspolitiske og administrative beslutninger koordineres. Trond samler ukentlig Parats administrative ledergruppe og leder stabsavdelingen.

Han er utdannet cand.polit. (statsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, og har en Master of Management fra BI. I tillegg har Trond YS' opplæringsprogram for ledere (FLYS) og Solstrand-programmet for yngre ledere. Han har tidligere arbeidet som generalsekretær i Høyres Hovedorganisasjon, informasjonssjef i Kommunalansattes Fellesorganisasjon (nå Delta), politisk rådgiver for YS-lederen og sjefsekretær i Oslo Høyre. Trond ble ansatt i Parat i 2010.

Last ned kontaktdata: vCard
Trond_QR