Han har avlagt juridisk eksamen ved Universitetet i Oslo og fikk sin advokatbevilling i 2009. Vetle har prosedyre erfaring fra de ordinære domstoler, arbeidsretten samt Høyesterett, og er oppnevnt som fast medlem i tvisteløsningsnemda. Han har jobbet i Parat siden 2007.