Hun har hovedansvaret for det administrative arbeidet i avdelingen, særlig i forbindelse med avtaleopprettelser og -revisjoner, redigering og trykking av tariffavtaler. Tone har jobbet i Parat siden 1997 (den gang PRIFO).