Parats hovedstyre velges av landsmøtet for tre år av gangen. Dagens styre ble valgt i november 2021 og består av:

Leder:
 Unn Kristin Olsen 
Mobil 412 35 877
unn.kristin.olsen@parat.com

Nestleder: Anneli Nyberg
Mobil 469 45 059
anneli.nyberg@parat.com

Johan Hovde 
Mobil: 924 14 342
johan.hovde@parat.com 

Hajo Schmidt-Horix
Mobil: 98000440
hajo.schmidt-horix@norad.no

Hilde Bjørklund
Mobil: 93085213
hilde.bjorklund@cappelendamm.no

Agathe Osland Hellesen
Mobil: 45222460
agathe.osland.hellesen@nav.no

Anita Sveum Nilsen
Mobil: 97060141
anita_sveum_nilsen@hotmail.com

Parat UNG:
Marte Raknerud Hoel 
Mobil: 986 05 533
E-post: marrh@statsforvalteren.no

Ansattes representanter: 
Marianne Hårtveit
Mobil: 971 67 293
marianne.haartveit@parat.com 

Truls Bjørhei
Mobil: 456 03 093
Truls.Bjorhei@parat.com

Vararepresentanter:
1. Frank Gran
Mobil: 97552494
frank.gran123@gmail.com

2. Arvydas Dragonas
Mobil: 466 21 886
a.dragonas@gmail.com

3. Laila Aas
Mobil: 92219637
laila.aas@mrfylke.no

4. Linda Iversen Norbeck
Mobil: 46888178
linda.iversen@gmail.com 

Ansattes vararepresentanter:
1. Grete Dieserud
Mobil: 951 84 492
grete.dieserud@parat.com   

2. Thomas Lilloe
Mobil 917 63 509
thomas.lilloe@parat.com

Vararepresentant Parat UNG:
Håkon Hægeland
Mobil: 91004637
haakon.haegeland@gmail.com