Les

Endringsledelse 7,5 studiepoeng- Nettbasert.


onsdag 31.august 2022 kl 09:00

onsdag 31.august 2022 kl 14:00

Zoom

onsdag 31.august 2022 kl 09:00

onsdag 31.august 2022 kl 14:00

Zoom
×

Deltidsstudie:

Endringsledelse  7,5. studiepoeng, arrangeres i samarbeid med universitetet i sørøst-Norge.

Studiet er åpent for tillitsvalgte i Parat, som har vært gjennom grunnopplæringen i Parat,

og som har erfaring som tillitsvalgt.  

Vi minner om at du kan ta ett deltidsstudier gjennom Parat i året.

Forkunnskapskrav generell studiekompetanse, Info om opptakskrav til studiet se her: https://bit.ly/3DID0hs

 

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne forklare begreper, prinsipper og teorier om organisasjonsendringer
  • ha bred forståelse for ulike problemstillinger ved planlegging og gjennomføring av endringer
  • kunne redegjøre for aktiviteter og virkemidler som kan tas i bruk i endringsprosesser
  • ha kjennskap til hvordan man kan arbeide systematisk for å utvikle en organisasjons endringskapasitet
  • kunne redegjøre for mulige reaksjoner ansatte kan få gjennom organisatoriske endringer og kjenne til virkemidler som kan iverksettes

Du kan lese mer om kurset /emneplan her: https://www.parat.com/parat-kompetanse-991-564899/relaterte-artikler/emneplan-for-endringsledelse

 

Parat dekker alle kostnader til studiet. Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Studiet er digitalt med sanntidsundervisning på Zoom, med tillegg av videoer og undervisningsmateriell som legges ut i Canvas og som du må se og jobbe sammen om mellom samlingene.

Undervisningen gjennomføres med fem samlinger på Zoom.

Oppstart onsdag 31. august kl. 0900-1400 (uke 35)

Øvrige fire økter á 4 timer:

Tirsdag 20. september kl. 0900-1300 (uke 38)

Tirsdag 18. oktober kl. 0900-1300 (uke 42)

Torsdag 3. november kl. 0900-1300 (uke 44)

Tirsdag 15. november kl. 0900-1300 (uke 46)

Hjemmeeksamen 25.-27. november. Ett arbeidskrav skal leveres inn underveis, individuelt eller i grupper på inntil 3 deltakere.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

 

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Zoom
Start
onsdag 31.august 2022 kl 09:00
Slutt
onsdag 31.august 2022 kl 14:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
22-47328
Prosjektnummer
22-47328
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?