Les

Praktisk organisasjonsarbeid- Bli en medspiller-Nettbasert


torsdag 21.april 2022 kl 08:30

torsdag 21.april 2022 kl 16:00

Nettbasert

torsdag 21.april 2022 kl 08:30

torsdag 21.april 2022 kl 16:00

Nettbasert
×
Organisasjonsfaglig kurs i praktisk organisasjonsarbeid. Bli en medspiller

Det å være medlem av en fagforening blir enda viktigere i tiden fremover. Parat ønsker å ta ansvar for å få opp engasjementet, skape enda bedre klubber på arbeidsplassene og øke kompetansen for at tillitsvalgte skal oppnå mer medbestemmelse på arbeidsplassen.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har gjennomført grunnopplæringen i Parat.

Kort beskrivelse av kursinnhold:
Hensikten med kurset er å samle tillitsvalgte, som kan dele erfaringer rundt verving, klubbarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen. Tema vi vil gå gjennom er hvordan kommunisere på en mer forståelig måte. Vi skal også se på hvordan verve nye medlemmer, og hvordan beholde dem. Til slutt skal vi se litt nærmere på hvordan tillitsvalgte kan få mer medbestemmelse på arbeidsplassen.

Læringsmetode
Undervisningen foregår på Zoom ved forelesning, diskusjon i små breakoutrooms (digitale grupperom), gruppeoppgaver og presentasjoner i plenum.
Hensikten er at vi kan dele gode erfaringer, få opp engasjementet, gi noen verktøy til kommunikasjon med medlemmer og ledere, samt øke antallet medlemmer på din arbeidsplass.

Tidsplan og muligheter for relasjonsbygging
Første samling: 21. april kl. 8.30 – 16.00
Andre samling: 1. juni kl. 13.00 – 15.00

Foredragsholdere er rådgivere i Parat Anita Rosmæl og Marianne Hårtveit.

Har du spørsmål om kurset kan du ta kontakt på e-post kurs@parat.com
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

Detaljer
Arrangør
Regionalt arrangert
Sted
Nettbasert
Start
torsdag 21.april 2022 kl 08:30
Slutt
torsdag 21.april 2022 kl 16:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
22-47307
Prosjektnummer
22-47307
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?