Les

Coaching og ledelse


tirsdag 18.januar 2022 kl 09:00

onsdag 19.januar 2022 kl 15:30

Quality Hotel 33

tirsdag 18.januar 2022 kl 09:00

onsdag 19.januar 2022 kl 15:30

Quality Hotel 33
×

Deltidsstudie Coaching og ledelse 15. studiepoeng, arrangeres i samarbeid med universitetet i sørøst-Norge.
Kurset er åpent for tillitsvalgte i Parat, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat, og som har erfaring som tillitsvalgt.

LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført studium skal studenten
• ha innsikt i coaching som perspektiv og metode
• ha kunnskap om medarbeiderskap som begrep og mulighet på individ- og organisasjonsnivå
• ha innsikt i sammenhengen mellom lederrollen og utvikling av medarbeidere, grupper og organisasjon
• forstå begreper som positive følelser, mestring, og prestasjonsforbedring
• forstå det naturlige med positiv angst i forbindelse med personlig vekst og utvikling
• ha kunnskap om styrker og dyder som inngang til personlig utvikling og tilfredshet på jobben
• ha innsikt i hva det vil si å være en prestasjonshjelper
Parat dekker alle kostnader til kurset. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for deltidsstudier.
Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Praktisk informasjon
Undervisningen gjennomføres med fire samlinger á to dager, til sammen åtte dager.
Samling 1 – uke 3 – digital samling på Zoom
• Tirsdag 18. januar kl. 0900-1500
• Onsdag 19. januar kl. 0830-1520
Samling 2 – uke 7 – digital samling på Zoom
• Tirsdag 15. og onsdag
16. februar kl. 0900-1500
Samling 3 – uke 11 – digital samling på Zoom
• Tirsdag 15. og onsdag 16. mars kl. 0900-1500
Samling 4 – uke 17 – Hotell i Oslo
• Tirsdag 26. og onsdag 27. april kl. 0900-1530
• Eksamen legges til 20.-23. mai og gjennomføres digitalt i Wiseflow.
I tillegg blir det lagt ut videoer i Canvas som deltakerne kan se mellom samlingene.
Studiet har to obligatoriske arbeidskrav. Første innlevering vil være mellom 1. og 2. samling, og andre innlevering vil være mellom 3. og 4. samling.
Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Quality Hotel 33
Start
tirsdag 18.januar 2022 kl 09:00
Slutt
onsdag 19.januar 2022 kl 15:30
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
22-47301
Prosjektnummer
22-47301
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?