Les

Regionmøte og -konferanse 2022 - Sør


torsdag 01.september 2022 kl 11:00

fredag 02.september 2022 kl 16:00

Scandic Park Hotel - Sandefjord

torsdag 01.september 2022 kl 11:00

fredag 02.september 2022 kl 16:00

Scandic Park Hotel - Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3212 SANDEFJORD ×

Vi har den glede å kunne invitere til regionkonferanse for tillitsvalgte i Parat i region sør 1.-2. september.

Alle tillitsvalgte i region Sør innkalles til tillitsvalgtkonferanse og regionmøte jfr. Parat sine Retningslinjer for Regionutvalg punkt 4.

Hovedstyret har valgt "Arbeidsglede" som flaggsak for Parat i 2022, og Arbeidsglede vil være hovedtema gjennom konferansen

Rammeprogram Dag 1: (Tillitsvalgtkonferanse)
Kl. 10.30-11.00 Registrering
Kl. 11.00-11.20 Velkommen ved RU leder Sissel Eilefstjønn
Kl. 11.20-11.40 Informasjon ved leder i Parat Unn Kristin Olsen
Kl. 11:40-12:40 Hvordan fungerer et tariffoppgjør, og hva legger føringer for oppgjøret? Råd og tips ved lokale forhandlinger v/forhandlingssjef Turid Svendsen
Kl. 12:40-13:00 Presentasjon av Parat UNG
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
Kl. 14:00-16:00 Arbeidsglede med workshop v/Marianne Hårtveit og Arve Sigmundstad
Kl. 16:00-17:00 Fremtidens arbeidsliv – STAMI v/Pål Molander
Kl. 17:00-17:30 Servering for tilreisende medlemmer
Kl. 17.30-19.00 Medlemsfordrag – Kunsten å virke sammen inn i fremtiden v/Ivar Haugstad
Kl. 20.00 Middag

Rammeprogram Dag 2: (Regionmøte – vedtektsfestet)
Kl. 09.00 -09:15 Velkommen dag 2 og oppsummering dag 1 v/RU leder
Kl. 09:15 -10:00 Frontfagsmodellen – avgjørende for velferden v/ Spesialrådgiver Kjell Morten Aune
Kl. 10:00 - 10:15 Pause
Kl. 10.10 - 11.00 Workshop om frontfagsmodellen
Kl. 11.00 - 11.20 Pause med utsjekk
Kl. 11.20 - 12.50 "Hvem er din arbeidsgiver? Endringer i loven kan gi nye rettigheter" v/advokat Lene Liknes Hansen med workshop.
Kl. 12.50 - 13.00 Avslutning v/nestleder i Parat; Anneli Nygren
Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj og avslutning
Detaljer
Arrangør
Region Sør
Sted
Scandic Park Hotel - Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3212 SANDEFJORD
Start
torsdag 01.september 2022 kl 11:00
Slutt
fredag 02.september 2022 kl 16:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Unn Kristin Johnsen
unn-kristin.johnsen@parat.com
93480218
Kurs ID
22-26551
Prosjektnummer
22-26551
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?