Les

Arv, testamente og fremtidsfullmakt- Nettbasert

Arv, testamente og fremtidsfullmakt- Nettbasert

21-46338
torsdag 15.april 2021 kl 18:00
torsdag 15.april 2021 kl 20:00
, OSLO
Regionalt arrangert
Påmeldingsfrist: 06.04.2021
Parat regioner inviterer medlemmer til et foredrag om arv, testamente og fremtidsfullmakt.

Dato og tid: Torsdag 15. april klokken 18:00 – 20:00

Hvordan og når fordele arv, hvem kan arve deg, endringer i arveloven fra 1. januar 2021.
Hvem skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv!

Parats advokat Thore Eithun Helland vil orienterer om de viktigste reglene når det gjelder arv, opprettelse av testamenter og fremtidsfullmakter.
Både innholdsmessige begrensninger og krav til gyldighet vil bli gjennomgått.

Thore arbeider med generell juridisk bistand innenfor individuell arbeidsrett, i tillegg til prosedyre for domstolene.
Han har særlig kompetanse på spørsmål som gjelder fast eiendom og bistår med rådgivning i «fritt rettsråd»-saker.

Thore har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Levanger, Førde og Oslo. Han har også vært rådgiver i bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet og advokat i Huseiernes Landsforbund.

Foredraget gjennomføres digitalt og på plattformen Zoom.
Påloggingsinformasjon til det digitale zoom foredraget sendes ut sammen med bekreftelse på plass når påmeldingen er avsluttet.

Velkommen til et nyttig og interessant foredrag.

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?