Les

Lederkurs- Nettbasert - Statlig sektor

Lederkurs- Nettbasert - Statlig sektor

21-46336
torsdag 29.april 2021 kl 12:00
torsdag 29.april 2021 kl 15:00
Nettbasert, OSLO
Sentralt arrangert
Mange av Parats medlemmer er ledere og har personalansvar. Parat ønsker å være en støttespiller også for medlemmer med lederansvar, og inviterer til kurs om arbeidslivets lov- og avtaleverk i staten. Kurset er åpent for alle ledermedlemmer, og vil ha mest nytte for medlemmer som har personalansvar.

Målet med kurset er ikke bare å styrke og utvikle din lederkompetanse, men også legge til rette for nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av virksomhetene i staten.


Kurset er nettbasert og går 3 dager á 3 timer

Datoer:
15. april kl 12:00-15:00 (Statsansatteloven)
22. april kl 12:00-15:00(Hovedavtalen – medbestemmelse)
29. april kl 12:00-15:00 (Hovedtariffavtalen – lønnsforhandlinger)

Vi vil gå igjennom tema som er nyttige for ledere, bl.a. statsansatteloven, medbestemmelse og lokale lønnsforhandlinger.
Innledere på kurset er advokat Annbjørg Nærdal og fagsjef Odd Jenvin-Steinsvåg fra Parats sekretariat.
Dette vil være en god anledning til både å få videreutviklet din lederkompetanse på arbeidslivets lov- og avtaleverk, og møte andre Paratmedlemmer med lederoppgaver!

Kurset er kostnadsfritt for medlemmer, og du kan etter avtale med oss gjerne ta med en kollega som ikke er medlem av Parat.
Skriv inn i fritekstfeltet nedenfor, etter du har logget deg inn, hvilken stilling du har som leder.

Har du spørsmål send en mail til: kurs@parat.com.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord, du vil motta en sms med et nummer du skal skrive inn. Deretter må du trykke "meld meg på".
Logg inn og meld meg på
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?