Les

Ansettelsesråd Statlig sektor- Nettbasert

Ansettelsesråd Statlig sektor- Nettbasert

21-46333
torsdag 08.april 2021 kl 09.00
torsdag 08.april 2021 kl 15.00
Nettbasert, OSLO
Sentralt arrangert
ORGANISASJONSFAGLIG KURS – Ansettelsesråd Stat
Det blir en nettbasert utgave av ansettelsesråd. Kurset blir på en dag.

Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i staten til kurs i ansettelsesråd.
Kurset gir oversikt over ansettelsesordningen i staten, stillingsvernsreglene og saksbehandlingsregler når det fattes forvaltningsvedtak. Kurset tar sikte på å gjøre ansettelsesrådsmedlemmene trygge i rollen, og da i forhold til alle de vedtak rådet kan fatte

Under kurset vil følgende tema bli gjennomgått:
• Forstå ansettelsesordningen i staten
• Kjenne ansettelsesrådet ansvarsområde og grunnvilkår for de forskjellige vedtakene
• Kjenne saksbehandlingsreglene ansettelsesrådet må følge

Målgruppen for kurset er medlemmer i ansettelsesråd og de som har nært forestående planer om å tiltre i et slikt verv.
Forkunnskaper: Det forutsettes noe kunnskap om lov om statsansatte og forvaltningsrett. Tv må gi beskjed til de som sitter i ansettelsesrådet.

De som får plass vil få tilsendt link til det digitale møterommet.

Foreleser er fra Parat, Advokat Annbjørg Nærdal

Har du spørsmål rundt kurset send en mail til kurs@parat.
Kursansvarlig er Monica Bjørlo

Logg deg inn med medlemsnummer og passord, du vil motta en sms med et nummer du skal skrive inn. Deretter må du trykke "meld meg på".

Parat ønsker å få registret om du sitter i et ansettelsesråd. Benytt feltet for tilleggsinformasjon og noter hvilket verv du innehar/skal inntre. Dette er viktig informasjon til Parat for prioritering av deltakere.


© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?