Les

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss


onsdag 20.oktober 2021 kl 11:00

fredag 22.oktober 2021 kl 14:00

Sanner Hotel

onsdag 20.oktober 2021 kl 11:00

fredag 22.oktober 2021 kl 14:00

Sanner Hotel
Granavollen 3-5, 2711 GRAN ×

ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss

Forkunnskaper: Tillitsvalgte som har gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.

Første del av kurset tar for seg:
Det er særlig 3 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som bør være utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:
1. Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt
2. «Den vanskelige samtalen», f.eks som bisitter for et medlem (sykeoppfølgingssamtaler, tilrettelegging, arbeidsmiljøspørsmål, konflikt )
3. Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige medlemmer»

Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon som vil foregå ved at man sitte i en halv sirkel uten bord.

Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.

Andre del av kurset tar for seg:
Som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø.
Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene.
Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser/dommer og legger opp til aktivitet fra deltakerne gjennom diskusjoner av egne erfaringer.

Foredragsholdere er Kjell Ribert og Guro Løkken
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.
Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Start
onsdag 20.oktober 2021 kl 11:00
Slutt
fredag 22.oktober 2021 kl 14:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
21-46321
Prosjektnummer
21-46321
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?