Les

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss

Granavollen 3-5, 2711 GRAN

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss

21-46321
onsdag 20.oktober 2021 kl 11.00
fredag 22.oktober 2021 kl 14.00
Sanner Hotel, GRAN
Sentralt arrangert
Påmeldingsfrist: 04.08.2021
ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS
Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss


Forkunnskaper: Gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.

Første del av kurset tar for seg:
Det er særlig 3 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som bør være utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:
1. Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt
2. «Den vanskelige samtalen», f.eks som bisitter for et medlem (sykeoppfølgingssamtaler, tilrettelegging, arbeidsmiljøspørsmål, konflikt )
3. Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige medlemmer»

Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon som vil foregå ved at man sitte i en halv sirkel uten bord.

Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.

Andre del av kurset tar for seg:
Som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene. Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser/dommer og legger opp til aktivitet fra deltakerne gjennom diskusjoner av egne erfaringer.

Foredragsholdere er Kjell Ribert og Guro Løkken
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?