Les

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss. -Nettbasert

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss. -Nettbasert

21-46308
tirsdag 23.mars 2021 kl 09.00
torsdag 25.mars 2021 kl 15.00
Nettbasert, OSLO
Sentralt arrangert
ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS
Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss


Forkunnskaper: Gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.

Det er særlig 4 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som er utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:

1. Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt
2. Vanskelige samtaler, for eksempel hvis du bistår et medlem i samtaler om sykefravær, tilrettelegging, arbeidsmiljø og konflikt
3. Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige personer»
4. Hvilke regler du bør kjenne til - som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene.

Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser.
Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon.
Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.

De som får plass vil få tilsendt link til det digitale møterommet.

Foredragsholdere er Kjell Ribert og Guro Løkken Bærø
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com

Logg deg inn med medlemsnummer og passord, du vil motta en sms med et nummer du skal skrive inn. Deretter må du trykke "meld meg på".

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?