Les

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss - Nettbasert

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss - Nettbasert

21-46304
tirsdag 26.januar 2021 kl 09.00
torsdag 28.januar 2021 kl 15.00
Nettbasert, OSLO
Sentralt arrangert
ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS
Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss


Forkunnskaper: Gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.
Det er særlig 4 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som er utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:

1. Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt
2. Vanskelige samtaler, for eksempel hvis du bistår et medlem i samtaler om sykefravær, tilrettelegging, arbeidsmiljø og konflikt
3. Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige personer»
4. Hvilke regler du bør kjenne til - som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene.

Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser.
Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon.
Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.

De som får plass vil få tilsendt link til det digitale møterommet.

Foredragsholdere er Kjell Ribert og Guro Løkken Bærø
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com

Logg deg inn med medlemsnummer og passord, du vil motta en sms med et nummer du skal skrive inn. Deretter må du trykke "meld meg på".

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?