Les

Utdanningstilbud til topptillitsvalgte

Sagveien 8, 3520 JEVNAKER

Utdanningstilbud til topptillitsvalgte

21-46302
tirsdag 31.august 2021 kl 09.00
fredag 03.desember 2021 kl 16.00
Thorbjørnrud Hotell, JEVNAKER
Sentralt arrangert
Påmeldingsfrist: Frist utløpt
Utdanningstilbud til topptillitsvalgte
Med planlagt oppstart i januar 2021 satser de fire største forbundene i YS på et felles utdanningsprogram for topptillitsvalgte. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Kristiania og har plass til 20 deltakere, med henholdsvis fem fra hvert av forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia og Parat.

Målgruppe
Programmets målgruppe er konserntillitsvalgte som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Det er også aktuelt for andre tillitsvalgte der vervet anses å være en omfattende oppgave. Typisk vil da være øverste tillitsvalgte der det er flere nivåer, og/eller tillitsvalgte som er helt eller delvis frikjøpt for å utføre vervet sitt. Det er plass til 20 deltakere til kurset, der 5 plasser er forbeholdt Parat tillitsvalgte.

Aktuelle kandidater:
-Har gjennomgått grunnopplæring for tillitsvalgte i sin organisasjon
-Bør ha deltatt på organisasjonens landsmøte eller tilvarende
-Er villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper mv. for å videreutvikle egen organisasjon
-Forplikter seg til å formidle kunnskap og resultater fra programmet

Praktisk informasjon
Det legges opp til fysiske samlinger:
-18.-20.januar 2021 på Jevnaker
-8.april i Oslo
-31.august – 1.september på Jevnaker
-3.-4.november på Jevnaker
Parat dekker reiseutgifter, pensumlitteratur og evt tapt arbeidsfortjeneste.

Søknadsfrist: 28. oktober 2020
Kandidatene bes sende inn:
-En søknad på inntil to A4 sider, med begrunnelse for deltakelse
-CV
Søknadene og evt spørsmål sendes til: kurs@parat.com

For mer informasjon, trykk på "Les mer her" nedenfor

Du skal ikke melde deg på nedenfor, men sende oss en egen søknad.

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?