Les

Utdanningstilbud til topptillitsvalgte


tirsdag 31.august 2021 kl 09.00

fredag 03.desember 2021 kl 16.00

Thorbjørnrud Hotell

tirsdag 31.august 2021 kl 09.00

fredag 03.desember 2021 kl 16.00

Thorbjørnrud Hotell
Sagveien 8, 3520 JEVNAKER ×
Utdanningstilbud til topptillitsvalgte
Med planlagt oppstart i januar 2021 satser de fire største forbundene i YS på et felles utdanningsprogram for topptillitsvalgte. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Kristiania og har plass til 20 deltakere, med henholdsvis fem fra hvert av forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia og Parat.

Målgruppe
Programmets målgruppe er konserntillitsvalgte som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Det er også aktuelt for andre tillitsvalgte der vervet anses å være en omfattende oppgave. Typisk vil da være øverste tillitsvalgte der det er flere nivåer, og/eller tillitsvalgte som er helt eller delvis frikjøpt for å utføre vervet sitt. Det er plass til 20 deltakere til kurset, der 5 plasser er forbeholdt Parat tillitsvalgte.

Aktuelle kandidater:
-Har gjennomgått grunnopplæring for tillitsvalgte i sin organisasjon
-Bør ha deltatt på organisasjonens landsmøte eller tilvarende
-Er villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper mv. for å videreutvikle egen organisasjon
-Forplikter seg til å formidle kunnskap og resultater fra programmet

Praktisk informasjon
Det legges opp til fysiske samlinger:
-18.-20.januar 2021 på Jevnaker
-8.april i Oslo
-31.august – 1.september på Jevnaker
-3.-4.november på Jevnaker
Parat dekker reiseutgifter, pensumlitteratur og evt tapt arbeidsfortjeneste.

Søknadsfrist: 28. oktober 2020
Kandidatene bes sende inn:
-En søknad på inntil to A4 sider, med begrunnelse for deltakelse
-CV
Søknadene og evt spørsmål sendes til: kurs@parat.com

For mer informasjon, trykk på "Les mer her" nedenfor

Du skal ikke melde deg på nedenfor, men sende oss en egen søknad.
Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Thorbjørnrud Hotell, Sagveien 8, 3520 JEVNAKER
Start
tirsdag 31.august 2021 kl 09.00
Slutt
fredag 03.desember 2021 kl 16.00
Påmeldingsfrist
Frist utløpt
Kontaktperson
Hege Thorud
hege.thorud@parat.com
92449819
Kurs ID
21-46302
Prosjektnummer
21-46302
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?