Les

Nettstudium i Prosjektledelse 7.5 studiepoeng.

Nettstudium i Prosjektledelse 7.5 studiepoeng.

21-46301
fredag 15.januar 2021 kl 08.00
mandag 10.mai 2021 kl 16.00
Nettbasert, OSLO
Sentralt arrangert

Nettstudium i Prosjektledelse 7.5 studiepoeng.
Målgruppe.
Kurset er åpent for tillitsvalgte, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat (eller tilsvarende) og som har erfaring som tillitsvalgt.


Organisering av emnet:
Oppstart 15. januar 2021
4 innlevering av obligatoriske oppgaver med følgende datoer: 15/2, 8/3, 29/3 og 19/4.
Eksamen: 7. - 10. mai 2021

Læringsaktivitet
Dette studiet er lagt opp til at man studerer når det passer for en selv, dvs. at man kan hente ut dokumenter, se videosnutter og legge opp studietiden etter egen kalender så lenge man overholder de aktuelle fristene. Foreleser vil gi tilbakemelding på alle innleveringer sånn at læringsutbyttet skal bli høyest mulig, og man skal være godt forberedt til eksamen.
Den enkelte deltaker må selv ta hovedansvar for egen kunnskapsutvikling.
Studiet i prosjektledelse skal gi studentene:
Generelle kunnskap og ferdigheter i ledelse av prosjekter.
Kunnskap om ulike faser i prosjektarbeidet og dets utfordringer.
Kunnskap om metoder og teorier som gir forståelse av prosjektarbeid som metode.
Forståelse for forholdet mellom prosjektets mandat og basisorganisasjonen.
Kunnskap om organisering, metoder og verktøy i prosjektarbeid Kunnskap om mellommenneskelig samspill og teambygging i prosjektarbeid.
Studentene skal løse obligatoriske arbeidskrav etter nærmere angitte frister.
Under linken "les mer her" - finner du emneplanen for dette studie.
Med forbehold om endringer.

Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste på studiet.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?