Les

Foredrag av Henrik P Syse

Foredrag av Henrik P Syse

20660501
onsdag 04.mars 2020 kl 18.00
onsdag 04.mars 2020 kl 19.30
Kino1 Arendal, ARENDAL
Region Sør
Henrik P Syse holder foredrag med tema yrkesetikk, hverdagsetikk og gode arbeidsdager.
Henrik Preben Syse er en norsk filosof og samfunnsviter, han var fra 2005 til 2007 leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) som rådgiver for NBIM videre i 2008 og 2009 – var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet.

Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor. Han er ellers medredaktør i det fagfellesberømte tidsskriftet Journal of Military Ethics, og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013. Og så holder han jevnlig andakter på NRK-Radio, er søndagsskolelærer – og er hyppig gjest i radioprogrammet Herreavdelingens Platesjappe, der han, Finn Bjelke og Yan Friis snakker om The Beatles og filosofi.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights. Syse har også skrevet flere andre bøker.

Ta gjerne kontakt med Parat region sør på sor@parat.com

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?