Les

AVLYST - Kurs for medlemmer i staten med lederansvar

AVLYST - Kurs for medlemmer i staten med lederansvar

20660301
tirsdag 21.april 2020 kl 11.30
tirsdag 21.april 2020 kl 16.00
Parat Regionkontor Midt, TRONDHEIM
Region Midt
Påmeldingsfrist: 13.04.2020
Kurs for Parats medlemmer i staten med lederansvar

Mange av Parats medlemmer er ledere og har personalansvar. Parat ønsker å være en støttespiller også for medlemmer med lederansvar, og inviterer til kurs om arbeidslivets lov- og avtaleverk. Kurset er forbeholdt de av Parats medlemmer i staten som har personalansvar.

Målet med kurset er ikke bare å styrke og utvikle din lederkompetanse, men også legge til rette for nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av virksomhetene i staten.

Kurset går over 4 timer. Vi vil gå igjennom tema som er nyttige for ledere, bl.a. statsansatteloven, lokale forhandlinger og arbeidsgivers styringsrett.

Innledere på kurset er advokat Annbjørg Nærdal og spesialrådgiver
Odd Jenvin-Steinsvåg fra Parats sekretariat.

Dette vil være en god anledning til både å få videreutviklet din lederkompetanse og møte andre Paratmedlemmer med lederoppgaver!

Kurset er kostnadsfritt for medlemmer, men vi dekker ikke reiseutgifter eller tapt arbeidsfortjeneste.

Du kan også ta med en kollega som ikke er medlem av Parat, men på grunn av få plasser må vedkommende meldes på til midt@parat.com


Tid: Tirsdag 21. april kl 11:30 -16:00. Vi starter med lunsj.
Sted: Parats kontorer i Trondheim, Kjøpmannsgata 25, 3. etg.

Påmeldingsfrist er 13. april.

Meld deg på direkte ved å gå på Parat sin hjemmeside www.parat.com
Parat kompetanse – kalender – velg alle typer kurs – velg region midt


Vennlig hilsen
Parat region midt
v/ Anita Rosmæl
e-post: anita.rosmal@parat.com
Mobil: 936 15 942

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?