Les

Human Resource Management - 2 samling

Rosenkrantzgate 13, 0121 OSLO

Human Resource Management - 2 samling

2045301
mandag 23.mars 2020 kl 11.00
torsdag 26.mars 2020 kl 14.00
Scandic Victoria Oslo, OSLO
Sentralt arrangerte kurs
Human Resource Management (HRM) – ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng)
Målgruppe.

Studiet er åpent for tillitsvalgte i Parat, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat (eller tilsvarende) og som har erfaring som tillitsvalgt.
Human Resource Management (HRM) har siden 80-tallet fått bred forskningsmessig presentasjon og man ser stadig oftere hvordan begrepet erstatter «personalledelse» og «personaladministrasjon». Når virksomheter tar HRM-begrepet i bruk får man tydeligere forventninger om en strategisk orientering av den menneskelige ressursen og emnet belyser ulike sider ved denne utviklingen. HRM omfatter planlegging, anskaffelse, utvikling og ”avvikling” av menneskelige ressurser i en organisasjon, og emnet gjenspeiler temaer relatert til dette.

Emnets varighet er deltid over et halvt år.
Det er totalt 2. samlinger over 4 dager.
Samlingene brukes både til gjennomgang av fagstoff, faglige diskusjoner og til løsning av caseoppgaver.
Studentene skal løse obligatoriske arbeidskrav etter nærmere angitte frister.
Praktisk informasjon.
Samling i Oslo vår 2020
samling – uke 7: man 10. februar– torsdag 13 februar
Andre samling er uke 13: man 23.– torsdag 26. mars
Obligatorisk innleveringsoppgave: innen 11. mars
Individuell hjemmeeksamen: Fredag 8. mai til mandag 11. mai

Parat dekker alle kostnader til kurset. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs. Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.
Vi minner om at fra 2016 kan tillitsvalgte delta på inntil ett eksamensrettede kurs hvert kalenderår.
Spørsmål kan sendes til mail: kurs@parat.com
Under linken, les mer om kurset her - finner du emneplanen for dette studie.
Med forbehold om endringer.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på.
Du må krysse JA eller NEI på om du skal ha hotellrom eller ikke.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?