Les

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss


tirsdag 16.april 2024 kl 11:00

torsdag 18.april 2024 kl 14:00

Sanner Hotel

tirsdag 16.april 2024 kl 11:00

torsdag 18.april 2024 kl 14:00

Sanner Hotel
Postboks 73, 2711 GRAN ×

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss

Forkunnskaper: Tillitsvalgte som har gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.


Første del av kurset tar for seg:

Det er særlig 3 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som bør være utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:

1.            Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt.

2.            «Den vanskelige samtalen», f.eks som bisitter for et medlem (sykeoppfølgingssamtaler, tilrettelegging, arbeidsmiljøspørsmål og konflikt).

3.            Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige medlemmer».


Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon som vil foregå ved at man sitte i en halv sirkel uten bord.

Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.


Andre del av kurset tar for seg:

Som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø.

Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene.

Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser/dommer og legger opp til aktivitet fra deltakerne gjennom diskusjoner av egne erfaringer.


Foredragsholdere er Kjell Ribert og Guro Løkken.

Parat dekker alle kostnader til kurset, som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

 

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Sanner Hotel, Postboks 73, 2711 GRAN
Start
tirsdag 16.april 2024 kl 11:00
Slutt
torsdag 18.april 2024 kl 14:00
Påmeldingsfrist
tirsdag 13.februar 2024
Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
2024006
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup