Les

Deltidsstudium i Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser med 15 studiepoeng


mandag 05.februar 2024 kl 11:00

onsdag 07.februar 2024 kl 15:00

Quality Hotel Olavsgaard

mandag 05.februar 2024 kl 11:00

onsdag 07.februar 2024 kl 15:00

Quality Hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN ×

Deltidsstudium i Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser med 15 Studiepoeng

Målgruppe: Deltidsstudium er åpent for tillitsvalgte, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat og som har erfaring som tillitsvalgt.  Studiet arrangeres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Til daglig tenker vi lite over hvor mye vi påvirker og påvirkes. Noen ganger skjer påvirkning åpent og direkte i form av politisk appell eller reklame. Andre ganger kan den ha karakter av å være raffinert forføring og skult indoktrinering. Mange vil si at beslutninger foretas av personer som er gitt dette ansvaret gjennom sin stilling eller rolle. Ofte er det slik, men forut for alle beslutninger ligger det prosesser som avgjør hvilke beslutninger som fattes eller som påvirker holdningene hos aktørene i beslutningsprosessen. Formelle titler, jobbeskrivelser, organisasjonskart, retningslinjer og lovmessige reguleringer dekker ikke omfanget av hvordan individer forholder seg til hverandre.

Studiet er tverrfaglig og henter sitt stoff fra både sosialpsykologi, pedagogikk og sosiologi. 

Praktisk informasjon.

  1. samling holdes på 5-7 februar 2024, på Quality Hotel Olavsgaard, Sjetten
  2. samling, digitalt på zoom 7 -8 mars 2024.
  3. samling, digitalt på zoom 4-5 april 2024.
  4. samling, digitalt på zoom 25-26 april 2024


72 timers hjemmeeksamen f.eks. 24.-27. mai.

Opptaket til studiet skjer etter at søknadsfristen er gått ut, da vil alle søkere blir tilskrevet.

Parat dekker alle kostnader til studiet. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs.

Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste eller diett.


Det stilles krav til generell studiekompetanse for opptak til studiet. Informasjon om opptakskrav til studiet kan du se her: https://bit.ly/3DID0hs 

Du må i påmeldingen krysse av for om du har studiekompetanse.


Fagplanen oppdateres og vil bli lagt ut her på et senere tidspunkt. 

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor. 

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN
Start
mandag 05.februar 2024 kl 11:00
Slutt
onsdag 07.februar 2024 kl 15:00
Påmeldingsfrist
Frist utløpt
Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
2024001
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup