Les

Regionmøte og -konferanse for tillitsvalgte i region vest


mandag 02.oktober 2023 kl 10:30

tirsdag 03.oktober 2023 kl 16:00

Scandic Ørnen Hotell

mandag 02.oktober 2023 kl 10:30

tirsdag 03.oktober 2023 kl 16:00

Scandic Ørnen Hotell
×

Velkommen til årets regionmøte og-konferanse for tillitsvalgte i region vest!

Parat region vest inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferanse og regionmøte jfr. Parat sine Retningslinjer for Regionutvalg punkt 4. Årets regionale konferanse avholdes i Bergen, på Scandic Ørnen Hotell.

Dag 1: Tillitsvalgtkonferansen

Kl. 10:30 – 11:00

Registrering og lett bevertning

 

Kl. 11:00 – 11:15

Velkommen

Ved Gro Buvik Nondal, RU leder i vest

 

Kl. 11:15 – 11:35

Politisk ledelse har ordet

Ved Unn Kristin Olsen, leder i Parat

 

Kl. 11:35 – 11:50

 

Minglepause

Kl. 11:50 – 13:00

Varsling med fokus på tillitsvalgtes rolle

Ved Ketil Mæland-Johansen, advokat i Parat

 

Varsling i arbeidslivet er ofte vanskelige og kompliserte saker. I dette foredraget vil vi gå gjennom;

  • Hva er varsling?
  • Hva er gjengjeldelse etter varsling?
  • Hvordan skal jeg som tillitsvalgt forholde meg i varsling?

 

Målsettingen med foredraget er å bidra til at du som tillitsvalgt skal føle deg litt tryggere hvis du blir involvert i en varslingssak.

 

Kl. 13:00 – 14:00

Lunsj

 

Kl. 14:00 – 15:00

Grensesetting i tillitsvalgtrollen

Ved Stian Sørheim Espevoll, Psykologspesialist, Onlinepsykologene

 

Som tillitsvalgt kan man oppleve å stå i krevende situasjoner med medlemmer som er i personlig krise, for eksempel at de står i fare for å miste jobben eller opplever mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Hvordan skal jeg håndtere og støtte medlemmet? Hvordan skal jeg klare å sette grenser for å ta vare på meg selv?

 

Målsettingen med foredraget er å bidra til at du som tillitsvalgt skal bli tryggere på hvordan du kan sette grenser i slike situasjoner.

 

Kl. 15:00 – 15:10

Minglepause

 

Kl. 15:10 – 15:30

Informasjon om arbeidet i Parat UNG

Ved Marte R. Hoel

 

Kl. 15:30 – 15:40

Avslutning og oppsummering av dag 1

Ved Gro Buvik Nondal (RU leder i vest) og resten av RU

 

Kl. 16:00 – 17:00

Minglestund med bevertning

Før medlemsarrangement med Kadafi Zaman kl. 17:00


Kl. 17:00 – 18:30

Kadafi Zaman

«Den norske drømmen: Norge – mulighetenes land»

 

  • Kadafi forteller med varme og innlevelse om sine røtter, oppvekst og ikke minst det han brenner for, å formidle nyheter til det norske folk.
  • Dette er et foredrag om kjærligheten til Norge og hvordan hans pakistanske bakgrunn har preget han som journalist og menneske.
  • Viktige temaer er: Mangfold, ytringsfrihet, demokrati, innvandring og journalistikk.

 

Kl. 19:30 – 20:00

Aperitiff

 

Kl. 20:00 -

Middag

 

 

 

Dag 2: Regionmøte

Kl. 09:00 – 09:15

Velkommen til dag 2

v/ Gro Buvik Nondal, RU leder vest

 

Kl. 09:15 – 10:00

 

Regionmøte i region vest

 

Kl. 10:00 – 12:00 Pauser underveis

Arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument

v/ Arve Sigmundstad, fagsjef samfunns- og myndighetskontakt i Parat

 

Kl. 12:00 – 12:50

 

Livsfasepolitikk på arbeidsplassen

Ved Silje Mæland, professor UiB

 

Kl. 12:50 – 13:00

Sluttinnlegg

v/Anneli Nygren, politisk nestleder i Parat         

 

Kl. 13:00 – 14:00

Lunsj

 

Kl. 14:00 – 16:00

Møterom til de grupper som ønsker dette

Må meldes til vest@parat.com i forkant, senest 07.09.2023

 

Permisjon og reise

Konferansen er gratis for deltakerne og gir rett til permisjon med lønn etter hovedavtalen. Parat dekker reise etter rimeligste reisemåte.  

 

Påmelding

Vi gjør oppmerksom på at du må krysse av i påmeldingsskjemaet hva du skal delta på. Nettverksbygging er viktig i Parat og det er derfor reservert hotellrom til alle deltakerne.


Kontakt medlemsregisteret medlem@parat.com dersom du har problemer med innlogging og påmelding i medlemsportalen på www.parat.com og min side. 

 

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss i region vest på: vest@parat.com

 

Detaljer
Arrangør
Region Vest
Sted
Scandic Ørnen Hotell
Start
mandag 02.oktober 2023 kl 10:30
Slutt
tirsdag 03.oktober 2023 kl 16:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Cecilie Pukstad
cecilie.pukstad@parat.com
90028122
Kurs ID
2023013
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup