Les

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss


onsdag 08.mars 2023 kl 11:00

fredag 10.mars 2023 kl 14:00

Quality Hotel Olavsgaard

onsdag 08.mars 2023 kl 11:00

fredag 10.mars 2023 kl 14:00

Quality Hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN ×

Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss

 Forkunnskaper: Tillitsvalgte som har gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.

Første del av kurset tar for seg:

Det er særlig 3 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som bør være utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:

1.            Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt.

2.            «Den vanskelige samtalen», f.eks som bisitter for et medlem (sykeoppfølgingssamtaler, tilrettelegging, arbeidsmiljøspørsmål, konflikt).

3.            Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige medlemmer».

Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon som vil foregå ved at man sitte i en halv sirkel uten bord.

Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.

Andre del av kurset tar for seg:

Som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø.

Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene.

Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser/dommer og legger opp til aktivitet fra deltakerne gjennom diskusjoner av egne erfaringer.

Foredragsholdere er Kjell Ribert og Guro Løkken.

Parat dekker alle kostnader til kurset, som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN
Start
onsdag 08.mars 2023 kl 11:00
Slutt
fredag 10.mars 2023 kl 14:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
2023013
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?