Les

Parats luftfartskonferanse 2023


tirsdag 21.november 2023 kl 10:00

onsdag 22.november 2023 kl 09:00

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

tirsdag 21.november 2023 kl 10:00

onsdag 22.november 2023 kl 09:00

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
×

 

Velkommen til årets konferanse, som er den 18. i rekken, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

 

Vi samler tillitsvalgte fra luftfartsselskapene, samarbeidspartnere og representanter for myndighetene til en dag med høy faglig standard i trivelige omgivelser og med muligheten til å knytte nettverk og dele erfaringer med andre deltakere og bidragsytere under den påfølgende middagen.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende, og at konferanseavgift blir belastet foreningen ved forfall.

Konferansen er på én dag, med middag og overnatting. Påfølgende dag blir eventuelt benyttet av underorganisasjonene. Disse besørger selv for egen invitasjon/program til denne dagen innenfor sitt eget budsjett.  

Parat dekker dokumenterte kostnader til reise, opphold/overnatting og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for konferansedagen (det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste for påfølgende dag ved overnatting) etter følgende regler:


Foreninger med 5 - 50 medlemmer: 1 deltaker
Foreninger med 51 - 150 medlemmer: 2 deltakere
Foreninger med 151 eller flere medlemmer: 3 deltakere

Foreninger i samme virksomhet som er omfattet av samme tariffavtale, behandles som én forening.

Disse må bli enige om representasjon etter ovennevnte. Ta kontakt med oss dersom dere trenger

ytterligere informasjon om grupper innen samme virksomhet og antall medlemmer/tillitsvalgte.

Denne invitasjonen er sendt til foreningenes hovedtillitsvalgt som videresender til sin representant/er. Påmelding må gjøres av den enkelte.

Ved ledig kapasitet vil alle foreninger få mulighet til å melde på flere av sine tillitsvalgte, ta kontakt med

Nina Thorgersen. Foreningene må da selv dekke utgifter til reise, opphold og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for disse. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende, og at konferanseavgift blir belastet foreningen ved forfall.
 
Påmeldingsfristen er innen 18. september 2023.

Påmeldte deltakere vil motta opplysninger om flybilletter, reiseregningsskjema og søknad om tapt arbeidsfortjeneste når Parat sender ut deltakerbekreftelse.

 

Ekstra deltakelse

For de av klubbene som ønsker å ha med seg flere på konferansen gjelder følgende priser:

 

Dagpakke (kun lunsj) kr      790,-

Lunsj og middag, uten overnatting: kr   1 590,-

Helpensjon (lunsj, middag og overnatting): kr   2 350,-

 

Beløpet innbetales til kontonummer: 1644 26 83070 og merkes med prosjektnummer

170-48387 og deltakernes navn innen 18. september.

 

Deltakere som skal betale konferansen selv, må ordne reisen sin på egen hånd.

Kontaktpersoner:

 

Tone Berghoff, mobil 41 22 91 92, e-post: tone.berghoff@parat.com

Nina Thorgersen, mobil 91 30 87 44, e-post: nina.thorgersen@parat.com

 

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Start
tirsdag 21.november 2023 kl 10:00
Slutt
onsdag 22.november 2023 kl 09:00
Påmeldingsfrist
Frist utløpt
Kontaktperson

kurs@parat.com
Kurs ID
20230047
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?