Les

Regionmøte og -konferanse for tillitsvalgte i region-øst


mandag 25.september 2023 kl 09:00

tirsdag 26.september 2023 kl 16:00

Scandic Helsfyr

mandag 25.september 2023 kl 09:00

tirsdag 26.september 2023 kl 16:00

Scandic Helsfyr
Innspurten 7, 0663 OSLO ×

Parat region-øst inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferanse og regionmøte jfr. Parat sine Retningslinjer for Regionutvalg punkt 4.

Tema for konferansen er Parats flaggsak – Tillitsvalgt. Vil du vite mer om flaggsaken? Les mer her: Parat for deg - Flaggsak 2023


Dag 1: Tillitsvalgtkonferansen

Kl. 08.30-09:30
Registrering og enkel servering

Kl. 10:00-10:15

Velkommen ved RU leder v/Anja P. Ahlstrøm

Praktisk informasjon v/Juliet Yemane

Kl. 10:15-10:45

Innlegg fra politisk ledelse i Parat

v/ leder Unn Kristin Olsen

Kl. 10:45-11:00

Parat Ung

v/ Sanosh Senthilkumar

Kl. 11:00-11:15

Minglepause

Kl. 11:15-12:15

Tillitsvalgtrollen «Tillitsvalgt eller hobbypsykolog; når er jeg hva?»  

«Online psykologene» v/ Psykologspesialist Kjerstin Øye

Kl. 12:15-12:45

Tillitsvalgtrollen  «Min rolle som tillitsvalgt i varslingssaker»

v/ juridisk avdeling i Parat

Kl. 12:45-13:45

Lunsj

Kl.13:45- 14:00

Informasjon og ledelse v/Trond R. Hole, Generalsekretær i Parat

Kl. 14:00-15:30


Workshop og presentasjon i plenum

Kl. 15:30-16:30

Panelsamtale: Tillitsvalgsrollen før og nå? Og viktigheten av en streik?

Kl. 16:30-17:00

Servering for tilreisende medlemmer

Kl. 17:00-18:30

Medlemsforedrag med journalist Kadafi Zaman

"Den norske drømmen: Norge - mulighetenes land"

kl. 19:30-20:15

Aperitiff

For tillitsvalgte som deltar på konferansen 

Kl. 20:15

Middag

For tillitsvalgte som deltar på konferansen 

 

Dag 2: Regionmøte

Kl. 09:00-09:15

Velkommen dag 2

Kl. 09:15-12:45


Pauser underveis


Regionmøte i region øst:


1. Konstituering og godkjenning (Protokollen)

a) Godkjenning av:

- Innkalling

- Saksliste

b) Valg av:

- Ordstyrer/møteleder

- Referent

- 2 medlemmer til å underskrive protokollen

- 2 medlemmer til å være tellekorps

2. Valg av valgkomite i region øst

3. Innkomne saker

4. Arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument

5. Regionutvalgenes rolle i framtidens Parat 

Kl. 13:00-14:00

Lunsj

Kl. 14:00-14:55

Saker fra virkeligheten v/ juridisk avdeling

Kl.14:30-14:55Hvordan verve nye medlemmer? v/ Ståle Botn

Kl. 14:55 -15:00

Vel hjem v/RU leder Anja P. Ahlstrøm

Kl. 15:00 -16:00

Møterom til de grupper som ønsker dette

Må meldes til ost@parat.com i forkant av konferansen  


Permisjon og reise

Konferansen er gratis for deltakerne og gir rett til permisjon med lønn etter hovedavtalen. Parat dekker reise etter rimeligste reisemåte.  


Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss i region-øst på: ost@parat.comDetaljer
Arrangør

Sted
Scandic Helsfyr, Innspurten 7, 0663 OSLO
Start
mandag 25.september 2023 kl 09:00
Slutt
tirsdag 26.september 2023 kl 16:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Juliet Yemane
juliet.yemane@parat.com
99115554
Kurs ID
2023004
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?