Les

Human Resource Management (HRM) 15 stp


mandag 18.september 2023 kl 11:00

onsdag 20.september 2023 kl 15:00

Quality Hotel Olavsgaard

mandag 18.september 2023 kl 11:00

onsdag 20.september 2023 kl 15:00

Quality Hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN ×

Human Resource Management (HRM) – ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng) 

Studiet er åpent for tillitsvalgte i Parat, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat (eller tilsvarende) og som har erfaring som tillitsvalgt. 

Det stilles også forkunnskapskrav generell studiekompetanse, Info om opptakskrav til studiet se her:https://bit.ly/3DID0hs 

 

Dette er et av de valgfrie kursene i årsenhet for tillitsvalgte. 

Vi minner om at du kan ta ett deltidsstudier gjennom Parat i året.

 

Human Resource Management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters konkurransekraft, og omfatter alle aktiviteter som angår ledelse av mennesker og organisasjoner. Emnet gir en introduksjon til HRM-praksiser gjennom hele ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning og ser dette i sammenheng med virksomhetens mål og strategier. Siden 1980-tallet har HRM fått et sterkt gjennomslag både som begrep og ledelsesideologi, og det har gradvis tatt over for det vi kjenner som «personalledelse» og «personaladministrasjon». Emnet diskuterer ulike sider ved denne utviklingen og setter det inn i et historisk perspektiv. HR-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative og strategiske personalansvar. Emnet er like relevant for begge målgrupper  

Emnets varighet er deltid over et halvt år. 

Undervisningen gjennomføres med ni undervisningsdager fordelt på fire samlinger. Første samling har fysisk gjennomføring. Resterende tre samlinger gjennomføres digitalt med sanntidsundervisning i Zoom.  


1. samling, fysisk samling på hotell i Osloregionen:   

Mandag 18. september kl. 1100-1600  

Tirsdag 19. september kl. 0900-1600 

Onsdag 20. september kl. 0900-1500  


2. samling, digitalt på Zoom:   

Tirsdag 17. oktober kl. 0900-1300  

Onsdag 18. oktober kl. 0900-1300  


3. samling, digitalt på Zoom:  

Tirsdag 14. november kl. 0900-1300 

Onsdag 15. november kl. 0900-1300  


4. samling, digitalt på Zoom:  

Tirsdag 5. desember kl. 0900-1300  

Onsdag 6. desember kl. 0900-1300  


Faglig ansvarlig: Dosent Kåre Slåtten. I tillegg kan USN hente inn aktuelle gjesteforelesere.  

Studiet har ett obligatorisk arbeidskrav. Konkret dato for ut- og innlevering vil bli fastsatt av faglærer nærmere studiestart. Eksamen legges til 12.-15. januar 2024 og gjennomføres digitalt i Wiseflow. Eksamen leveres ut fredag 12. januar kl. 0900 og besvarelsen skal være levert inn innen kl. 1400 mandag 15. januar. 


Parat dekker alle kostnader til studiet. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs. Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

I linken her - finner du emneplanen for dette studie.

https://bit.ly/3Jk8wp8

Med forbehold om endringer.  


Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på.  

Du må krysse JA eller NEI på om du skal ha hotellrom eller ikke. 

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN
Start
mandag 18.september 2023 kl 11:00
Slutt
onsdag 20.september 2023 kl 15:00
Påmeldingsfrist
onsdag 12.april 2023
Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
20230013
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?