Les

Grunnleggende arbeidsrett 15 studiepoeng


mandag 06.februar 2023 kl 11:00

onsdag 08.februar 2023 kl 15:00

Quality Hotel Olavsgaard

mandag 06.februar 2023 kl 11:00

onsdag 08.februar 2023 kl 15:00

Quality Hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN ×

Grunnleggende arbeidsrett 15. studiepoeng, arrangeres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Studiet er åpent for tillitsvalgte i Parat, som har vært gjennom grunnopplæringen, og som har erfaring som tillitsvalgt. 

Dette er et av de obligatoriske kursene i årsenhet for tillitsvalgte.

Vi minner om at du kan ta ett deltidsstudier gjennom Parat i året.                                                    

Forkunnskapskrav generell studiekompetanse, Info om opptakskrav til studiet se her: https://bit.ly/3DID0hs

Faglig innhold i emnet

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med særskilt vekt på arbeidsgivers styringsrett. Deltakerne skal gis innsikt i arbeidsrettslig juridisk metode, individuell og kollektive arbeidsrett med vekt på reglene knyttet til ansettelser, arbeidsavtalen, lønns- og arbeidsvilkår, nedbemanning, permittering og avslutning av arbeidsforhold som følge av arbeidstakers forhold, herunder forhandlinger knyttet til opphør av arbeidsforhold. Sentralt i studiet står sammenhengen mellom arbeidsgivers styringsrett og utøvelse av de sentrale arbeidsrettslige regler. 

LÆRINGSUTBYTTE

Studentene skal etter gjennomført emne ha tilegnet seg

 • kunnskaper om sentrale regler i arbeidsrett
 • innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler
 • evne til å se lover og avtaler i sammenheng med samfunn, arbeidslivets organisasjoner, virksomhetens art og de involverte individer, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Etter endt emne skal studenten skal ha vurderingsevne og selvstendighet til

 • å drøfte løsningene på praktiske, konkrete problemer i samsvar med fagtradisjonen i arbeidsrett
 • å drøfte faktiske og mulige rettsregler i samsvar med de faglige tradisjonene for betenkninger og korte essays.
  Emnets varighet er deltid over et halvt år.

Undervisningen skjer i form av forelesninger og løsning av oppgaver tilknyttet de ulike rettsområdene i studiet. Den enkelte student må selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden

Det legges vekt på at studentene arbeider med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studietiden.

Studiet har 1 fysisk samling og 3 digitale samlinger med sanntidsundervisning på Zoom. I tillegg vil videoer og undervisningsmateriell legges ut i Canvas og som dere må se og jobbe sammen om mellom samlingene.

Ett arbeidskrav skal leveres inn underveis, individuelt eller i grupper på 3-5 deltakere.

Praktisk informasjon:

 • 1. samling på Olavsgaard hotell – 3 dager:
  • 6. februar kl. 1100-1600
  • 7. februar kl. 0900-1600
  • 8. februar kl. 0900-1500
 • 2. samling digitalt på Zoom – 2 dager
  • 7.  og 8. mars kl. 0900-1300
 • 3. samling digitalt på Zoom – 2 dager
  • 28. og 29. mars kl. 0900-1300
 • 4. samling digitalt på Zoom – 2 dager
  • 9. og 10. mai kl. 0900-1300

Hjemme-eksamen gjennomføres 2.-5. juni

Parat dekker alle kostnader til kurset. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs.

Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

Trykk på linken under for fagplan og læringsutbytte.

https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/%C3%98KARB1001_1_2022_H%C3%98ST

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN
Start
mandag 06.februar 2023 kl 11:00
Slutt
onsdag 08.februar 2023 kl 15:00
Påmeldingsfrist
Frist utløpt
Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
2023001
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?