Les

Regionkonferanse - region øst


tirsdag 27.september 2022 kl 09:00

onsdag 28.september 2022 kl 16:00

Scandic Holmenkollen Park Hotel AS

tirsdag 27.september 2022 kl 09:00

onsdag 28.september 2022 kl 16:00

Scandic Holmenkollen Park Hotel AS
Kongeveien 26, 0787 OSLO ×
Vi har gleden av å invitere til regionkonferanse for tillitsvalgte i Parat region Øst 27.-28. september.
Alle tillitsvalgte i region øst innkalles til tillitsvalgtkonferanse og regionmøte jfr. Parats Retningslinjer for Regionutvalg pkt 4.
Årets flaggsak: "Arbeidsglede" vil være hovedtema gjennom konferansen.

Dag 1: 27.september

Kl. 0900 – 1000 Registrering og enkel servering

Kl. 1000 – 1010 Velkommen ved RU leder Anja P. Ahlstrøm

Kl. 1010 – 1015 Praktisk informasjon fra regionskontoret ved Bjørg Sørsdahl Skuthe

Kl. 1015 – 1045 Politisk ledelse ved Unn Kristin Olsen
Generell informasjon

Kl. 1045 – 1100 Pause

Kl. 1100 – 1130 Hva er arbeidsglede for dere?

Småprat over en kaffekopp med Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg

Kl. 1130 - 1145 Pause

Kl. 1145 – 1230 Helge Svare Forsker og forskningsleder
på Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet
Hva er egentlig tillit, og hvorfor er det viktig

Kl. 1230 - 1330 Lunsj

Kl. 1330 – 1500 Motivasjonsforedrag av Ivar Haugstad, antropolog          
Å ville hverandre vel og arbeidsglede

Kl.1500 til 1515 Pause

Kl.1515 – 1600 STAMI

Kl. 16.00-16.15  Nytt fra Parat Ung

Kl. 17.00– 18.30 Medlemsforedrag

Kl. 19.45 Aperitiff

Kl. 20.00 Middag

Dag 2: 28.september

Kl. 09.00 -09:15 Velkommen dag 2
Oppsummering fra dag 1 v/RU

Kl. 09:15 - 0945 Frontfagsmodellen – avgjørende for velferden v/spesialrådgiver Kjell Morten Aune - Parat

Kl. 09.45-10.00  Vent og se
Kl. 10:00 - 10:15 Pause

Kl. 10.15 – 11.00 Årets hovedoppgjør v/sektoransvarlig Truls Bjørhei - Parat

Kl. 11.00 - 11.20 Pause med utsjekk

Kl. 11.20 - 12.50 "Det vanskelige medlemmet" v/Advokat Annbjørg Nærdal - Parat

Kl. 12.50 - 13.00 Avslutning

Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj og konferanseslutt

Kl. 14.00-16.00 tilbud til de grupper som ønsker et eget møte – Må meldes inn på forhånd

Detaljer
Arrangør

Sted
Scandic Holmenkollen Park Hotel AS, Kongeveien 26, 0787 OSLO
Start
tirsdag 27.september 2022 kl 09:00
Slutt
onsdag 28.september 2022 kl 16:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Bjørg Sørsdahl Skuthe
bjorg.skuthe@parat.com
96942646
Kurs ID
2022006
Prosjektnummer
47804 og 26561
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?