Les

Regionmøte og -konferanse 2022 – vest


mandag 03.oktober 2022 kl 11:00

tirsdag 04.oktober 2022 kl 16:00

Scandic Ørnen Hotell

mandag 03.oktober 2022 kl 11:00

tirsdag 04.oktober 2022 kl 16:00

Scandic Ørnen Hotell
×

Vi har den glede å kunne invitere til regionmøte- og konferanse for tillitsvalgte i Parat i region vest 3-4. oktober

Alle tillitsvalgte i region Vest innkalles til tillitsvalgtkonferanse og regionmøte jf. Parat sine Retningslinjer for Regionutvalg punkt 4.

Hovedstyret har valgt "Arbeidsglede" som flaggsak for Parat i 2022, og Arbeidsglede vil være hovedtema gjennom konferansen.

Vedlagt program (med forbehold om endringer)


Dag 1 (Tillitsvalgtkonferanse)

 

Kl. 10:30 – 11:00

Registrering og lett bevertning

 

Kl. 11:00 – 11:20

Velkommen ved RU leder i Vest Gro Buvik Nondal

 

Kl. 11:20 – 11:40

Leder i Parat Unn Kristin Olsen har ordet

 

Kl. 11:40 – 11:55

Presentasjon av Parat pensjonistene

 

Kl. 11:55 – 12:10

Presentasjon av Parat UNG

 

Kl. 12:10 – 12:25

Pause

 

Kl. 12:25 – 12:55

Generalsekretær Trond Reidar Hole har ordet


Arbeidsglede fra arbeidsgivers synsvinkel.

Hvordan kan man som leder skape og spre arbeidsglede?

 

Kl. 13:00 – 14:00

Lunsj

 

Kl. 14:00 – 15:30

Konflikthåndtering og workshop

v/ advokat Guro Løkken

 

Fra tillitsvalgtes synsvinkel, når medlem ikke opplever arbeidsglede


Prosessen

Hvordan kan man som tillitsvalgt hjelpe? Krav, lover, ansvar 


Fakta

Virkelighetsoppfatning, hvordan finne fakta og hvordan snakke med medlem


Komplekse saker

Vanskelig sak eller vanskelig medlem?


Kl. 15:30 – 15:45

Avrunding og oppsummering av del 1, dag 1

 v/ RU leder vest Gro Buvik Nondal

 

Kl. 16:30 – 17:00

Kaffe og minglestund

 

Kl. 17:00 – 18:30

Medlemsarrangement:

«Fenriken» Geir Aker fra Kompani Lauritsen

 

Kl. 19:30 – 20:00

Aperitiff

 

Kl. 20:00

Middag

 

 

 

 

 

Dag 2 (Regionmøte – vedtektsfestet)

Kl. 09:00 – 09:15

Velkommen til dag 2 og oppsummering av dag 1

v/ RU leder vest Gro Buvik Nondal

 

Kl. 09:15 – 10:00

Bedriftshelsetjenesten

v/Rigmor Farsund Moe fra Bergen kommune

 

Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

 

Kl. 10:00 – 10:15

Pause

 

Kl. 10:15 – 11:00

Workshop

v/ Cecilie Pukstad, rådgiver Parat region vest

 

Arbeids- og samfunnspolitisk dokument

  • Hybride løsninger hjemmekontor og fjernarbeid (pkt. 2.1)
  • Innvandrere / flyktninger i arbeid (pkt. 1.4)
  • Seniorer i arbeid (pkt. 1.6)
  • Ansatte med nedsatt funksjonsevne (pkt. 1.2)
  • Sykefravær (pkt. 1.5)

 

Kl. 11:00 – 11:20

Pause med utsjekk

 

Kl. 11:20 – 12:00

Fortsettelse arbeidsglede workshop

 

Kl. 12:10 – 12:50

Ståle Einarsen

Psykolog, forsker og forfatter

 

«Forutsetninger for arbeidsglede; jus og psykologi» 

 

Kl. 12:50 – 13:00

Avsluttende ord fra nestleder Anneli Nyberg

 

Kl. 13:00 – 14:00

Lunsj

 

Kl. 14:00 – 16:00

Konferanserom til de grupper som ønsker eget møte 


Her får dere egen e-post fra deres hovedtillitsvalgte med agenda og informasjon

 

Detaljer
Arrangør

Sted
Scandic Ørnen Hotell
Start
mandag 03.oktober 2022 kl 11:00
Slutt
tirsdag 04.oktober 2022 kl 16:00
Påmeldingsfrist

Kontaktperson
Cecilie Pukstad
cecilie.pukstad@parat.com
90028122
Kurs ID
2022005
Prosjektnummer
22-26541
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?