Les

Sikkerhetsklareringsseminar


tirsdag 31.mai 2022 kl 10:00

tirsdag 31.mai 2022 kl 15:30

Litteraturhuset i Oslo

tirsdag 31.mai 2022 kl 10:00

tirsdag 31.mai 2022 kl 15:30

Litteraturhuset i Oslo
Wergelandsveien 29, 0167 OSLO ×
Rettsikkerhet i behandling av klareringssaker.

For å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser skal de av oss som arbeider med gradert informasjon, klareres.
Med et trusselbilde i stadig endring har samfunnets behov for å verne om sine nasjonale interesser fått økt
oppmerksomhet.
Tiltakene skal gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og verdier i et demokratisk
samfunn. Tap av klarering får svært inngripende konsekvenser for den enkelte, og i noen tilfeller har ikke den
som mister klareringen, krav på redegjørelse for grunnlaget. Parat ønsker sammen med Norsk Losforbund å
rette søkelyset på rettssikkerhetsmessige utfordringer i behandlingen av klareringssaker. Vi inviterer derfor
til et seminar hvor lederne for de ulike klareringsmyndighetene, EOS-utvalget, samt Justis- og beredskapsdepartementet
vil adressere ulike problemstillinger innen klareringsarbeidet.

Det vil bli servert lunsj.
Arrangementet er gratis og forbeholdt medlemmer av Parat og Norsk Losforbund og spesielt inviterte gjester.
Arrangementet vil streames, og av den grunn vil reisekostnader ikke bli dekket. 

Dersom du ikke er medlem av Parat: Send din påmelding på en e-post til kurs@parat.com. Da opplyser du om du er medlem av STAFO, Norsk Losforbundet eller er spesielt invitert, samt ditt arbeidssted. Dersom du er tillitsvalgt, gi gjerne opplysning om dette, da det vil ha betydning for prioritering om det skulle være stor interesse for seminaret.

De som ønsker å se dette digitalt, kan trykke på link her. 

Passcode 837387 Webinar id: 86423983123..
Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 OSLO
Start
tirsdag 31.mai 2022 kl 10:00
Slutt
tirsdag 31.mai 2022 kl 15:30
Påmeldingsfrist
Frist utløpt
Kontaktperson
Hege Thorud
hege.thorud@parat.com
92449819
Kurs ID
2022004
Prosjektnummer
47344
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?