Les

Åpent forum for tillitsvalgte i statlig sektor

Åpent forum for tillitsvalgte i statlig sektor

20-45812
fredag 04.desember 2020 kl 09.00
fredag 04.desember 2020 kl 12.00
Nettbasert, OSLO
Regionalt arrangert
Påmeldingsfrist: 30.11.2020
Parat har den glede å kunne invitere tillitsvalgte, som har tariffavtale i staten til digitalt åpent forum.

Parat har lang tradisjon for å invitere tillitsvalgte til åpne forum i regionene. Tidligere har dette vært fysiske møter for tillitsvalgte i hver region. Korona har gitt oss begrensinger i å møtes fysisk, vi har derfor tatt initiativet til en digital konferanse.

Åpent forum skal være en erfaringskonferanse. Vi har derfor lagt opp til flere breakoutrooms, der dere får muligheten både til å treffe kjente, og bli kjent med flere tillitsvalgte innenfor tariffområdet i staten.

Det vil bli orientering fra politik ledelse i Parat, erfaringer fra lønnsoppgjøret i staten, varslinger, og om omstillinger. Når programmet er ferdigstilt vil det bli publisert.

Åpent forum gjennomføres digitalt og på plattformen Zoom. Zoom er en nettjeneste for videokonferanser/webinarer og nettmøter. Den er blant de mest brukte tjenestene for dette både i arbeidslivet og i utdanning. Du kan bruke Zoom fra alle plattformer, inkludert mobiltelefon. Du kan også logge deg på via Skype.

Meld deg på i dag!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?