Les

Digitalt åpent forum for tillitsvalgt i Virke

Digitalt åpent forum for tillitsvalgt i Virke

20-45712
tirsdag 24.november 2020 kl 12.00
tirsdag 24.november 2020 kl 15.00
Nettbasert, OSLO
Regionalt arrangert
Påmeldingsfrist: 10.11.2020
Åpent forum for tillitsvalgte som har tariffavtale i Virke
Parat har den glede å kunne invitere tillitsvalgte, som har tariffavtale i Virke til digitalt åpent forum.

Parat har lang tradisjon for å invitere tillitsvalgte til åpne forum i regionene. Tidligere har dette vært fysiske møter for tillitsvalgte i hver region. Korona har gitt oss begrensinger i å møtes fysisk, vi har derfor tatt initiativet til en digital konferanse. Det blir ett åpent forum for hver sektor. En for NHO, Stat, kommune, Spekter og Virke.

Vi har invitert Parats ledere til et innlegg om medbestemmelse, den nordiske modellen, og viktigheten av å være organisert. Det er derfor interessant også høre fra en representant fra Virke, slik at vi både får informasjon fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden om det samme temaet.

Juridisk avdeling er invitert til å gi råd til dere tillitsvalgte, rundt temaet nedbemanning.

Det vil bli erfaringsutveksling rundt lokale lønnsforhandlinger. Og rådgiverne i regionavdelingen vil informere om hvordan identifisere og håndtere hersketeknikker. Til slutt vil dere få informasjon fra regionkontorene.

Åpent forum skal være en erfaringskonferanse. Vi har derfor lagt opp til flere breakoutrooms, der dere får muligheten både til å treffe kjente, og bli kjent med flere tillitsvalgte innenfor tariffområdet Virke.

Vi ønsker vel møtt til et informativt digitalt åpent forum.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord, du vil motta en sms med et nummer du skal skrive inn. Deretter må du trykke "meld meg på".

Med vennlig hilsen
Parat regionavdelingen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?