Les

Avlyst - "Å leve godt med livets u-svinger"- Haugesund

Avlyst - "Å leve godt med livets u-svinger"- Haugesund

20-45608
mandag 30.mars 2020 kl 19.00
mandag 30.mars 2020 kl 20.30
Høgskulen på Vestlandet Haugesund, HAUGESUND
Region Vest
Livssorg
Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?
Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt - sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse?
Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.
Psykologspesialist Janette Røseth vil fortelle om:
Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på? Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene? Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen?
Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best kan håndtere den og leve godt på tross av den.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?