Les

Arbeidstidsordninger i ulike sektorer (skift, turnus, gjennomsnittsberegning, vaktplan)

Arbeidstidsordninger i ulike sektorer (skift, turnus, gjennomsnittsberegning, vaktplan)

20-45326
onsdag 02.desember 2020 kl 11.00
torsdag 03.desember 2020 kl 15.00
Quality Hotel Olavsgaard, SKJETTEN
Sentralt arrangert
Påmeldingsfrist: 30.09.2020
Organisasjonsfaglig kurs i Arbeidstidsordninger i ulike sektorer (skift, turnus, gjennomsnittsberegning, vaktplan)

Målgruppen for kurset:
Tillitsvalgte i ulike sektorer knyttet til virksomheter med skift- og turnusarbeid (typisk tillitsvalgte på Vekteroverenskomsten, Industrioverenskomsten, landsoverenskomst for Elektrofag, Landsbaseoverenskomsten, Renholdsoverenskomsten, Riksavtalen m.fl.)

Det forutsettes grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og tilsvarende bestemmelser i egen tariffavtale. Deltakerne må ha gjennomført Parats grunnopplæring eller har tilsvarende kompetanse.

Læremål:
Kunnskap om ulike skiftordninger
Kunnskap om hviletidsbestemmelser
Kunnskap om beregninger for nattarbeid
Oversikt over beredskapsvaktsordninger
Kunnskap om tilrettelegging av arbeidstid
Oversikt over kompensasjonsordninger knyttet til skiftordninger
Tillitsvalgtes rolle
Kunnskap om fremgangsmåten ved etablering av avvikende arbeidstidsordninger (jfr aml § 10-12 (4)
Kurset skal gi deltakerne innsikt i ulike arbeidstidsordninger og de begrensninger arbeidsmiljøloven setter. Det blir en gjennomgang av ulike kompensasjonsordninger, og beregningsmåter for hjemmevaktordninger. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og gjennomgang av ulike turnusordninger.

Foreleser på kurset er fra Parat
Kursansvarlig er Monica Bjørlo

Har du spørsmål rundt kurset send en mail til kurs@parat.

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?