Les

Retorikk

Retorikk

20-45325
torsdag 26.november 2020 kl 11.00
fredag 27.november 2020 kl 15.00
Quality Hotel Olavsgaard, SKJETTEN
Sentralt arrangert
Påmeldingsfrist: 22.09.2020
ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS
Praktisk kurs i retorikk

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har gjennomført grunnopplæringen i Parat.
Deltakere bør ha gjennomført kurs i presentasjonsteknikk. Vi kan i noen tilfeller gjøre unntak fra dette.


Presentasjonsteknikk handler om hvordan du best kan formidle et budskap. Retorikk er talekunst, kunsten å overbevise, og er vår eldste kommunikasjonsteori. Her ser vi på hvilke virkemidler du kan bruke for å få mottakeren til å handle, til å gjøre noe. Som tillitsvalgt kommer du i mange situasjoner der det er viktig å kunne argumentere på en overbevisende måte og få mottaker til å handle. Eksempler på dette kan være på et medlemsmøte, ved verving av nye medlemmer, i en forhandlingssituasjon, i et drøftingsmøte med ledelsen eller for å holde en tale i ulike anledninger. Retorikken er både en lære om effektiv overtalelse men også en normativ lære om hva som er etisk kommunikasjon. Retorikk gjør deg til en bedre leder! Kurset har en praktisk tilnærming og vi veksler mellom presentasjoner, faglige tips, diskusjoner i plenum, videoklipp, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Deltakere vil også få tilbud om å bli videofilmet og få tilsendt faglige i etterkant av kurset.

Kurset tar for seg:
l• Hvordan fange og holde på oppmerksomheten
• Retorikkens faser
• Retoriske bevismiddel
• Praktisk grunntrening
• Hvordan vurdere ditt publikum og situasjonen
• Argumentasjonsteknikk

Foredragsholder fra Parat er Ragnar Eggesvik og Lill Fischer.
Har du spørsmål rundt kurset send en mail til kurs@parat.
Kursansvarlig er Monica Bjørlo

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord, du vil motta en sms med et nummer du skal skrive inn. Deretter må du trykke "meld meg på".

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?